Grannsamverkan


Grannsamverkan 

Samverkan i organiserad form mellan
grannar är en metod för att minska det som numera kallas mängdbrotten. Inbrott
i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på
sådan brottslighet. Men grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i ett
bostadsområde Grannsamverkan är dessutom ett sätt att lära sig mer. 

Material kring Grannsamverkan, som polisen tillsammans med Svenska
Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen tagit fram kan du läsa och ladda
ner från denna länk: Grannsamverkan

Polisen har en nyckelroll i det brottsförebyggande arbetet. Ta
kontakt med den lokala polisen som kan lämna stöd och hjälp.