Gräsklippning

 

Röda området.

 

Om några flera i området vill lägga ut sitt schema skicka ett mail till annika@pysa.se