Kvartalsavgifter


Kvartalsavgifter

Kvartalsavgiften är för närvarande 2.500


Den ska betalas senast: 1/4, 1/7,  1/10, 1/1


 till Plusgiro

  295151-5


Glöm inte att ange husnummer vid betalning !!