Buskörning

15.09.2015 19:18

Till alla i vårt kvarter!
Det har kommit till styrelsens kännedom att det förekommer buskörning med motorfordon, främst bil och moped, både på parkeringsplatsen och i områdena innanför kedjorna.
Vi vill uppmärksamma hur allvarligt detta kan vara för såväl förare som för den som blir påkörd. Tänk på att barnen plötsligt kan komma utspringande från en trång gränd utan att se sig för.
Inte sällan ser man kedjorna ligga på marken efter att någon inte har plockat upp dem och sätta fast dem igen efter sig.
Medverka till att förbättra trafiksäkerheten. Rapportera till styrelsen om ni ser någon framföra sitt fordon trafikfarligt i kvarteret. Anteckna vederbörandes fordons registreringsnummer.
Med vänlig hälsning
Leif Jönsson
Ordförande

Tillbaka