Erikslundsskolan rivs!

22.11.2015 19:09

Hej på er alla i samf. Erikslund 1!
Idag har nedanstående meddelande inkommit från Täby kommun angående Erikslundskolan jämte bilaga som informerar oss om att rivning av den kan vara förestående.
Med vänlig hälsning
Leif Jönsson
Ordförande
 
I slutet av oktober fick ni ett informationsbrev om Eriklundskolan och varför det finns väktare dygnet runt kring byggnaden. I samma informationsbrev nämndes också i korthet vad den långsiktiga planen för Erikslundskolans område är.
 
Nu har Kommunfastigheter fått rivningslov och för närvarande pågår förnyad konkurrensupphandling av byggentreprenör. Vi räknar med att rivningsarbetet kan starta i december men redan nu pågår en del förberedelser. Idrottshallen kommer att stå kvar eftersom den behövs för Brinkskolans elever.
 
Ni kommer inom kort att få mer information från kommunen och ni får gärna vidarebefordra informationen till era medlemmar.
 
Om ni har frågor kan ni vända er till:
Joachim Quiding, chef för kommunfastigheter
- joachim.quiding@taby.se
 
 
Vänliga hälsningar
 
Siran Aleksandrian Wahlman
Kommunikatör
Tel: 08-55 55 92 13

Täby kommun

Kommunikationsavdelningen

Stationsvägen 13

183 80 Täby

www.taby.se

Tillbaka