Grannsamverkan -Årsmöte

21.04.2016 16:08

Hej alla fastighetsägare i Erikslund 1!
Här får ni protokoll från Grannsamverkanmöte i Täby onsdag 2016-04-06.
Med vänlig hälsning
Leif Jönsson

Den 6/4 hade grannsamverkan "årsmöte". Här redovisas
minnesanteckningen från detta möte.
 
Vänligen polisen Täby/Viktor o Mats
 
 
Grannsamverkanmöte i Täby onsdag 2016-04-06
 
Inledning
 
Bo Hammerin från Trygg i Täby hälsade alla välkomna och gick snabbt igenom kvällens program.
 
Polisens nya organisation
 
Anette Haag, lokalpolisområdets chef, gick igenom polisens organisation i vårt område. Region Stockholm har flera polisområden varav det Täby ligger inom heter Polisområde Nord.  Detta polisområde är i sin tur indelat i sju stycken lokalpolisområden, varav det Anette leder omfattar Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm. Huvudsätet för detta är Täby och ska så förbli.
 
Sollentunas lokalpolisområde har en specialstyrka för t ex mord, dråp och brott mot barn för hela Stockholm Nord. De lokala teknikerna har centraliserats till regionnivå. Man håller på att byta de generella så kallade pinnmålen, till mål som är anpassade för varje områdes behov, vilket Anette tycker är en stor förbättring. Dessutom påpekade hon att numera var alla radiobilarna ute på fältet i stället för att stanna i garaget d v s fler poliser är aktiva ute istället för inne på kontoret.
 
Man har döpt om ingripandepoliser till brottsförebyggande poliser för att få ett mer proaktivt fokus. Anette var mycket positiv till förändringarna.
 
Vårt lokalpolisområde har tre kommunpoliser, en för Österåker/ Vaxholm, en för Danderyd/ Vallentuna och en för Täby. Den sistnämnde är Jan Berlin. Han presenterade sedan vad man håller på med inom Täby. Det första man gjort är en enkät bland polisens medarbetare. Nu håller man på med en medborgarundersökning. Den kan man läsa om på en länk under Trygg i Täby på kommunens hemsida. Dessa resultat ska sedan bearbetas och mynna ut i 2-3 Medborgarlöften. Polisen, kommunen och brandkåren skall upprätta en samverkansöverenskommelse.
 
Totalt finns det ca 20 poliser i Täby, vilket är positivt. Statistiken visar en liten minskning av villa- och lägenhetsinbrott, men en stor ökning av inbrott i bilar, vilka ofta sker vid 4-5-tiden på morgonen. Man ser ingen minskning av narkotikaanvändningen bland ungdomar. Nu köper man in mindre narkotika från utlandet, men i stället odlas det framförallt marijuana, som är mycket lättillgängligt.
 
Aktuell brottssituation och GSV-insatser
 
Mats Hessler, som ofta är den som skickar ut GSV-mailen, och Lars Björkman, som jobbar med i GSV:s utvecklingsgrupp gick igenom brottssituationen och GSV-arbetet.
 
Vi fick lite inbrottsstatistik. Mellan 1/1 och 6/4 2015 hade Täby 44 inbrott/inbrottsförsök. Samma period 2016 är 40 stycken d v s inte någon större skillnad. För hela 2015 var det 162 villa/ lägenhets inbrott/försök, vilket är en på tok för hög siffra. Den har legat högt sedan 2008, när världen fick en recession. Då gick guldpriset också upp och därför stjäls framförallt guld, juveler och kontanter.
 
Mats påpekade att han gillar lite ostädade rum för då är det lättare att hitta spår av förövarna. Tjuvarna vet vad vi har för vanor och att vi gärna samlar våra värdeföremål i sovrummen, som dessutom ofta inte är larmade. Han tjatade på oss att inte samla alla värdeföremål på samma ställe, att låsa in juveler, guld och silver i bankfack eller kassaskåp samt att larma även sovrummen. En dam i publiken påpekade att man kan lura tjuven genom att lägga bijouterier i juvelskrin i sovrummet.
 
Vad gäller bilinbrotten är BMW i särklass populäraste målet. Bästa sättet är att låsa in bilen i garaget. Andra sätt är att ha en lampa vid parkeringen som tänds eller kameraövervakning. Tjuvarna kommer tillbaka till samma fastighet igen när bilen har reparerats. Några har haft tre inbrott i sin BMW.
 
Uppklarningsprocenten för inbrott är mindre än 4 %. Det är dock en väldigt stor procent av tjuvarna som grips. De åtalas dock bara för ett fåtal brott även om man kan knyta många till dem. Det hänger samman med att De döms för ett brott och om de begår flera så bakas det in i samma straff. Politikerna håller dock på att se över detta förfarande så att man kan få straffpåföljd för varje brott. Då kanske statistiken också blir lite mer rättvisande.
 
Villainbrotten i november och december förra året var alldeles för många. Det har gjort att man nu också börjat köra GSV-bilen på nätterna då och då. Dessutom har man haft specialinsatser med 13 bilar ute en natt, GSV-bilen, flera polisbilar och flera privata bilar.
 
Lars delade ut en utmärkt artikel ur tidningen Villaliv som polisen Fredrik Gårdare har skrivit där det bl a påpekas vikten att vara snabb för att ta fast tjuven. Artikeln bifogas dessa mötesanteckningar och vi uppmanades alla att läsa den.
 
GSV-bilen
 
Anders Holmqvist från Toyota, vår sponsor av GSV-bilen, berättade om deras insats. Vi får en ny bil varje år och Toyota har beslutat att ställa upp ett fjärde år också.
 
Anders Jagreus berättade att bilen kör ca 2000 mil/år inom kommunen i sitt uppdrag som GSV-bil. Förutom bil och alla ideella förare krävs diftkostnade till stor del bensin. Han nämnde flera sponsorer för detta förutom kommunen både tidigare och kommande som t ex Verisure, EON, Nordea, NCC. Ekonomin ser för tillfället bra ut för att köra ett år till.
 
Janne Lundin håller i utbildningen för förarna. Nästa tillfälle är 10/5. Vi uppmanades alla att ställa upp även om många i publiken redan är etablerade GSV-förare.
 
Neighbours call
 
Niklas Nevenstam och Daniel Eriksson från företaget Nevea gick igenom en lösning med en larm-app på telefonen för att snabba på tillkallandet av polis vid pågående inbrott.
 
Det går ut på att varje individ gör en larmlista med närboende grannar, som också är med i lösningen. När man är bortrest och får ett inbrottslarm, trycker man på en knapp på telefonen för att larma alla på larmlistan. De som är hemma kan sedan svara att de agerar och kollar vad som sker i det larmande huset samt vid behov tillkallar polis via 112. Om den drabbade inte svarar kan systemet skicka ut en förfrågan till larmlistan. I samtliga fall rycker larmcentralen, om man har en sådan koppling, ut. Det kommer ju att ta längre tid. Företaget arbetar också med en grannlista för mindre akuta fall.  Vi prata här om 10-15 personer på en grannlista.
 
Niklas berättade att man räknar med att tillsammans med GSV i Täby göra ett pilotförsök till sommaren och sedan rulla ut lösningen till hösten. Initialt kommer den inte att kosta, för man vill se att lösningen ger effekt först. Han räknar dock med en kostnad på max 5-10 kronor per månad i det längre perspektivet. På en förfrågan om säkerheten i lösningen berättade man att den kommer att vara lösenordsskyddad. De hänvisade till support@nevea.se.
 
Detta blir alltså ett bra stöd till GSVs slogan Uppmärksamma-Agera-Larma.
 
Bilinbrotten
 
Vår gamla bekant Stig-Ove Edholm (Stickan), som går i pension sista maj, pratade lite mer om bilinbrotten. Förutom BMW är även Audi och i viss mån Passat drabbade. Han påpekade att även DNA-märkning kan hjälpa. BMW själva har nu beslutat att DNA-märka bilarna, eftersom de varit så drabbade.
 
Vi fick en demonstration av hur fort och nästan ljudlöst en sidoruta i en bil spräcks. Det blev en massa glassplitter i lokalen som de fick ett sjå att sopa upp. Bara att sanera detta i en bil är besvärligt. Från sidorutan är det bara 40 cm till ratten, så de behöver inte ens öppna bildörren. Tjuvarna skär sönder plåten för att klippa larmkablarna. Ljuslarmet sätts ur funktion och de har ofta tejpat lyktor och blinkers för att man inte ska upptäcka ljuslarmet. Det kan alltså bli betydande skador på bilen och dyrt att reparera och sanera.
 
Slutsatsen är att ställ in bilen i garaget, se till att platsen är belyst och DNA-märk bilen.
 
Trygg i Täby
 
Som avslutning gick Bo Hammerin igenom aktiviteter som görs under Trygg i Täby. Man har i 7-8 år jobbat med klotterfrågan och fått ner kostnaderna från 2,5 miljoner kronor till 750000.  Under denna rubrik hanteras också olaglig affischering av typ trädfällare och dylikt.
 
Man deltar i det nationella projektet om våldsbejakande extremism, som driva av Mona Sahlin. Man börjar med att skapa sig en lägesbild i Täby.
 
Mycket tid har spenderats på flyktingar. 650 flyktingar bor nu på Täby Park hotell där man håller på att sätta igång förskola och skola för barnen. Ett 30-tal ensamkommande barn är utplacerade i tre boenden och man har också ansvar för ytterligare 130 flyktingar utlokaliserade i andra kommuner. Mer info finns på taby.se .
 
Trygg i Täby arbetar också med utformningen av torget i Täby centrum samt deltar i en Stockholmsenkät bland ungdomar i nian samt gymnasiets andra årskurs. Den har bland annat frågor om droger och sociala media.

Tillbaka