Info från Polisen

16.10.2015 00:00

Viktigt meddelande till Fastighetsägarna i  Samf. Erikslund 1.
 
taby.roslagen@stockholm.police.se/ Grannsamverkan vill ut och varna för en ny företeelse. Detta gäller fram för allt lägenheter, men även villor kan drabbas.
Under senaste året har man på Södermalm fram för allt konstaterat att man drabbats av tjuven och inga skador på dörr eller lås. Ett rykte har uppstått att man dyrkat upp extra låset (tillhållarlåset) och därefter använt "slunga" på vanliga låset. Undertecknad har pratat med låssmeder och dom uppger att det i stort sett är omöjligt att dyrka tillhållarlås. I samband med ett inbrott lämnades en dyrk kvar när tjuvarna fick lämna hastigt. Bild på dyrken har varit ute i pressen, och den är testad och visa sig fungera. Detta har ställt mycket på kant när det gäller lås och inbrott.
Nu under senaste veckan har vi haft ett antal inbrott fram för allt i Danderyd, där man inte har kunnat konstatera några skador på dörr eller lås, och man kan inte utesluta att tjuvarna hittat hit och använt denna metoden.
Målsägarna har varit helt säkra på att de låst när de lämnat lägenheten, vilket styrker denna teori.
 
Vad kan man då göra. Det finns ett enkelt och relativt billigt sätt, sedan finns det ett dyrare.
Om vi börjar med det enklare och billigare så handlar det om att montera en kåpa på insidan av dörren som täcker låsvredet och det gör då det omöjligt att få upp låset med slungan (en konstruktion där man via brevinkastet går in med ett verktyg där man kan vrida upp vredet på låset).
Det dyrare sättet är att byta ut det vanliga låset mot ett Så kallat hemma bekvämt och borta säkert, där man innan man stänger dörren petar ner en liten svart knapp på låsstolpen och därefter låser dörren med nyckel utifrån.
När man gjort detta blir vredet på insidan spärrat, och lösgörs först när man använder nyckel och låser upp.
Med vänlig hälsning
Leif Jönsson

Tillbaka