Information från Grannsamverkan

01.02.2016 11:31

INBROTT I DIN BIL! ELLER  INTE....
 
 
Hej! Det här är ett brev från din polis! Det riktar sig till dig som äger en bil som har en stöldbegärlig utrustning!
 
Som du säkert har hört är flera bilmärken särskilt utsatta vad gäller stöld av utrustning. Det kan vara att man stjäl ratten för att komma åt airbagen. Det kan också vara att man stjäl hela eller delar av inredningen i bilen. Det förekommer också att man stjäl bilens strålkastare.
Alla bilmärken är inte utsatta.  Några bilmärken är särskilt utsatta, till exempel BMW, Audi och Mercedes. Men det finns fler bilmärken som är drabbade.
Det här är ett brott som det finns risk att gärningspersonen återkommer till. Alltså brottet kan upprepas när bilen är tillbaka från verkstaden och har alla stöldbegärliga saker på plats igen.
 
Polisen vill att du som bilägare är medveten om detta. Det är svårt att ge precisa brottsförebyggande förslag för att skydda sig.
De flesta av dessa brott sker nattetid hemma vid den egna parkeringen.
Om man har möjlighet rekommenderar vi att parkera bilen i enskilt låst garage. Tjuven tycker inte om att bli "uppmärksammad" vid tiden för stölden.  Ordna bra belysning, gärna som tänds när någon närmar sig bilen. Försök parkera bilen så att möjlighet till uppsikt från fönster finns. Försök göra så att tjuven upplever att han inte kan jobba ostört. Kan du ordna kameraövervakning med snabb respons till din mobil är också detta något som kan störa tjuven.
 
Om du har grannsamverkan i ditt område är det bra om ni träffas och diskuterar hur ni tillsammans kan minska risken för att utsättas för brott.
 
Polisen vill gärna hjälpa dig att minska risken för att utsättas för brott och öka tryggheten i ditt boende. Vill du ha ytterligare råd och kanske hjälp att starta grannsamverkan, kontakta din polis på telefon 114 14, lokalpolisområde Täby.
 
Vänligen Din lokalpolis i Täby

Tillbaka