Julhälsning från Styrelsen

11.12.2015 08:12

Samfällighetsföreningen                                      

Erikslund 1

Till
fastighetsägarna 2015-12-01

Julhälsning från styrelsen

Uppslutningen av fastighetsägare vid Höststäddagen
2015 blev lika stor som tidigare år. Närmare ett 50-tal fastighetsägare av 66
skrev upp sig på närvarolistan. I år hade styrelsen avvaktat med datumet för
städdagen på grund av den milda hösten. Det visade sig vara ett lyckokast, för
alla träden hade lövat av. Och vi hade åter igen skapligt tur med vädret. Efter
en regnig morgon drog detta bort och det blev uppehållsväder och det var
fortfarande mycket milt för årstiden. Mycket hann åter bli gjort i vårt kvarter
och det skall ni alla har stort tack för.

Tack även till Aktivitetsgruppen som
serverade en utsökt ärtsoppa med varm punsch samt varm korv med bröd och saft
till barnen.

Under hösten drabbades fastigheterna 137
och 139 av avloppsstopp. Stanken[LJ1]  som de boende i fastigheterna tvingades
uthärda var motbjudande. Det konstaterades att samfälligheten fick stå för
kostnaderna som uppgick till 133 000 kronor, ett belopp som motsvarar mer
än kostnaden för ny utrustning till en lekplats. Med risk för att liknande
oförutsedda kostnader fortsättningsvis kan komma att drabba oss, är det inte
otroligt om ekonomin kommer att kräva en höjning av utdebiteringen 2017.

Inför snövintern

På parkeringsplatsen har Johan Wallin
spänt upp en rödfärgat snitsel som markerar vart snön skall plogas ihop. Där
får ingen parkera när det drar ihop sig till snö. Det gäller att hålla koll på
väderleksutsikterna. Om SMHI varnar för snö en kväll, är det genast dags att
flytta bilen om den står parkerad inom avspärrningen. I annat fall riskerar ni
att få bilen inplogad.          

Halkrisk i kvarteret

Det förkommer
här och där i vårt kvarter små svackor i asfalten som gör att regnvattnet inte flyter
vidare till dagbrunnarna. Vattnet blir kvar i dessa svackor och fryser till is
när det blir köldgrader. Det här kan få en förödande effekt om det kommer lite
snö som döljer isfläcken.

Var och en av
er är skyldig att skotta undan snön utanför er fastighet i de trånga gångarna.
Men glöm inte att salta på de vattenpölar som frusit till is och där exempelvis
tidningsbudet kan halka när han kommer vid 5-tiden om morgnarna i mörkret. Men
glöm även inte att sanda runt hörnet där ni bor. Och hur gör man det, jo åk
till ByggMax och köp en 25 kg vägsalt och sprid ut lite där isfläcken finns.
Det kostar inte mer än en dryg tjuga och den summan kan ni kanske dela med er
granne. Till våren kan ni sprida ut saltet där ogräset börjar växa upp runt
cementplattor or annorstädes.

När någon av er flyttar ifrån oss

Glöm inte att meddela ordföranden eller
någon annan i styrelsen vilka som skall överta er fastighet. Vad styrelsen vill
ha är kännedom vilka personer det är, vad de heter såväl kvinna som man, vilken
e-postadress de har samt telefonnumren till dem. Det är inte minst viktigt för
vår kassör att veta till vem han skall skicka räkningen för
samfällighetsavgiften till.

 

Kvartersgården

Nu är även renoveringen av toaletten i
entréhallen klar och det skall vi tacka Benny Fernström för. Han har åter igen
gjort ett mycket bra jobb. Nu återstår bara omlackering till vita skåpsluckor
och utdragslådor i pentryt.

 

Garagen

Det tål att upprepas, det är inte
tillåtet att tanka hybridbilar med el från garagens eluttag.

Belysningen på parkeringen är
långt ifrån bra.

Styrelsen skall, enligt tidigare
beslut, sätta upp armatur ovanför varannan garageport såsom belysningen ser ut
i 2:ans kvarter. Vår ekonomi får avgöra om vi kan genomföra det under 2016.

Vår tipp där vi
tidigare slängde gräs och löv

skall som tidigare meddelats, inte
användas och styrelsen har under året inte fått in något klagomål om att någon
har slängt gräs eller annat ris där.

Samfällighetens medlemmar uppmanas att
utnyttja möjligheten till gratis kommunal hämtning av trädgårdsavfall.

Från april 2015 är Ragn-Sells ny entreprenör som Täby kommun har
upphandlat. Mer information finns att hämta på kommunens
hemsida. Dessutom är det bara 2 km till Hagbytippen. 

Lekplatserna

Den arbetsgrupp som bestod av Annika
Jönsson, Pernilla Lundblad och Anna Ahlenius utförde ett enastående bra jobb med
att se till att lekplatserna vid Gula och Röda husen blev upprustade till
europeisk standard vad beträffar säkerheten. De anlitade en konsult som kom hit
för att granska lekredskapen för att få klarhet om vad som behövde upprustas.
De inhandlade redskapen skulle ersätta de gamla som hade kasserats och monterats ner. Dessutom
medverkade de med enfas på vårstäddagen vid uppmonteringen av
lekutrustningarna. Styrelsen känner stor tacksamhet för det arbete de lade ner.

Under 2016 är det meningen att de båda återstående lekplatserna
skall rustas upp. Styrelsen måste sätta sig ner och räkna på kostnaderna och se
var behovet är störst och om ekonomin bara tillåter att en lekplats rustas upp.
En väsentlig fråga är om vi kan finna en ny arbetsgrupp som tar på sig att
verkställa arbetet med upphandling m.m.

Tidningsinsamling 2016 har vi ännu inte fått besked om

Styrelsen kommer att underrätta er
fastighetsägare via internet om vad som gäller för 2016.

 

 

Årsstämman 2016

kommer som vanligt att äga rum i
kvartersgården, och datumet blir den 14 mars 2016 med början klockan 19.30. Måndagen
därpå infaller i påskveckan nämligen, och då är det mindre lämpligt att ha
stämma.

Efter stämmans slut serveras öl,
mousserande vin och givetvis alkoholfria drycker.

 

Motioner

De fastighetsägare som har för avsikt
att lämna in motioner, skall senast den 31 december 2015, helst via email till: leif.jonsson14@comhem.se
eller lägg dem i
undertecknad Leif Jönssons, Anbudsvägen 15, brevåda

Budgetäskanden

Respektive arbetsgrupp har att via email: garmis@glocalnet.net
s
kicka sina budgetäskanden senast den 31 december 2015 till vår kassör
Martin Garmstedt, Anbudsvägen 67.

Verksamhetsberättelsen

Arbetsgruppernas underlag till
verksamhetsberättelse skall vara vår sekreterare, Göran Sandberg, Anbudsvägen
45, tillhanda senast den 31 december 2015 helst via email: goran.sandberg66@gmail.com.

Beträffande underlag till såväl budget
som verksamhetsberättelse vädjar vi till er att Ni håller tidsgränsen. Senast
den 23 februari 2016 skall stämmohandlingarna vara klara för att gå till
tryckeriet.  Den 29 februari skall de
senast läggas i brevlådorna och skickas ut via Internet.

Vi har nämnt det förut om
åren, men det tål att upprepas varje år inför advent och julhelgen,
tänk
brandfaran!  

Lämna
inte levande ljus obevakade!

 

En
brand i kvarteret kan få katastrofala följder för oss alla. Allt kan inte
ersättas, som t.ex. gamla fotografier och filmer på barnen när de var små. I
värsta fall kan folk omkomma i lågorna i detta tätbebyggda område.

 


Vi i styrelsen, Leif Jönsson, Martin Garmstedt,
Göran Sandberg, Johan Wallin och suppleanterna Anne Fernström och Fredrik
Ramstedt


En mysig Advent och en


 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.


 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tillbaka