Tänk på farten när du kör bil i området! Krypfart gäller!

05.04.2017 19:17

Det har kommit till styrelsens kännedom om att det finns några få personer i vårt
kvarter, men även utomstående, som framför sina fordon innanför kedjorna (när
de är uppsatta), dvs. i det inre området, i för hög fart, och så får inte ske.

Vi har satt upp skyltar vid infarterna till kvarteret som visar att man får köra i endast
10 km/tim.

Tänk alla ni som kör in i det innersta av vårt kvarter, att barn leker och kan rusa
ut jagande varandra där ni minst anar det och plötsligt springa eller cykla ut
från en trång gång utan att tänka på att det kan komma en bil i högre fart än
10 km/tim. som inte hinner stanna. Det kan bli en olycka med dödlig utgång, och
det blir en rapport om "vållande till annans död" med allt vad det medför, och
en tragedi för de anhöriga till barnet.

Ingen kan ha så bråttom in eller ut ur det innersta av vårt kvarter, så att man inte
kan hålla en så låg fart av 10 km/tim.

TÄNK PÅ BARNEN - TA DET LUGNT  - inte bara med bil, utan även med cykel. De sistnämnda hörs inte och kan ibland komma farande
i hög fart nerför backen från Anbudsvägen mellan fastigheterna 11 och 15 och
man hör ingenting. Ringklockor på styren tycks inte längre existera i många
cyklisters tankevärld.


Tillbaka