Råttor

21.08.2015 15:08

Hej på er alla!

Sedan tidigare har vi fått information om att det finns stora råttor i kvarteret, men sen i början av sommaren har även 81 & 83 fått problem med stora råttor i trädgården, trots stora insatser från bekämpningsföretag.

Vi i styrelsen vill med denna vidarebefordran av Lena Knis' meddelande medverka till att ni alla blir uppmärksammade på att det tydligen finns obehagliga skadedjur i vår omedelbara närhet som bör bekämpas. Vi måste ALLA förhindra att råttorna förökar sig, och vi förstår att det kan upplevas som väldigt obehagligt att se en råtta på sin tomt.

Vårt utskick med följande riktlinjer till samtliga boende rekommenderas från skadedjursbekämparen som Lena sammanträffade med:

* Har ni sett en råtta på er tomt, kontakta omgående ert försäkringsbolag så kontaktar de t ex Nomor eller Anticimex för att bekämpa dessa skadedjur. Beroende på hur det ser ut hos er sätter de ut antingen råttgift eller fällor. Detta går på hemförsäkringen och innebär ingen självrisk. Säg bara att ni sett råttor så kommer de på en gång! Ju tidigare man bekämpar dessa råttor, desto lättare är det att bli av med dom annars förökar de sig mycket snabbt!

* Har man har en kompost så ska den vara helt tät med lock för att inte dra till sig råttor.

* Har ni fruktträd eller bärbuskar i er trädgård - se till att plocka upp fallfrukt och lägg denna antingen i er kompost eller i er soptunna. Har ni för mycket så räknas det som trädgårdsavfall och då bör ni ta en tur bort till Hagby-tippen.

* Ser ni fallfrukt under ett träd som finns på en allmän yta gäller detsamma, dvs att plocka upp fallfrukt och lägg denna antingen i en kompost eller i en soptunna.

* Locka inte råttorna genom att lägga t ex fågelmat på marken.

Tack Lena Knis i 81:an för att du uppmärksammade oss i styrelsen på råttproblemet och nu hoppas jag att alla ni andra i kvarteret vet vilka nödvändiga åtgärder ni skall vidtaga om ni ser någon råtta. 

Själv hade jag förr om vintrarna möss i trädgården, men de försvann när jag slutade att ge fåglarna frön.
Med vänlig hälsning
Leif Jönsson

Tillbaka