Historia

Det har gått 40 år sedan de första familjerna flyttade in i det då nybyggda
och moderna familjeboendet Erikslund. Vår omgivning här i Täby är, ur
historiskt perspektiv, en hel historia för sig. Det finns många spår som tyder
på att Täby historiskt sett haft gamla anor.

Täby förresten, vet du varför det heter Täby? Jo, Jarlabanke lät resa ett
antal runstenar i Täby på 1000-talet. På en av dessa stenar har han skrivit
"Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han fortfarande levde, och
han gjorde denna bro för sin själs salighet, och han ägde ensam hela Täby".
Dessa stenar bildar idag Jarlabankes bro i Täby kyrkby. I runskrift hette det
"Ain ati alan tabu". Han ägde hela Täby.....

Under flera hundra år hände det inte så mycket i vår kommun. Det fanns ju
naturligtvis undantag men inte av den dignitet som under de senaste 30-40 åren.
Några stora godsägare anlände och bygge upp domäner som idag återklingar i våra
geografiska områden. I många år var Täby förknippat med området som i dag
kallas Täby Kyrkby. 1918 hade Täby socken, som det då hette, 3507 invånare.
Detta år var man enligt svensk lag, att p g a folkmängden, tvingad att införa
kommunalfullmäktige.


Vad kommer då Erikslund ifrån? Jo, namnet kommer efter en av Täbys Dragoner,
nämligen nr 24. Det var en dragon som gick under namnet Karl Gustaf Broo. Andra
kända dragoner i vårt område är Lansen, nr 27, och Vallatrorp, nr 25.

Karl Gustaf Broo var den siste dragonen vid Livkompaniet. Han slutade sin
tjänst 1907 men bodde kvar i torpet Erikslund fram till sin död 1957.
Torpstugan revs 1971. Erikslunds backstuga var från 1860-talet. Den låg
mittemot infarten till Valla Gård.

"Vi tror på den förtätade låghusstaden" var mottot när de gamla husen skulle
ersättas i Erikslund och Broby skog med ny bebyggelse. Året var 1971. Det blev
en stor upphandling från kommunens sida. 324 småhus, många sammanbyggda så att
små gränder och torg bildades. Lekplatser och välutrustade kvartersgårdar
skulle komplettera. Efter två år var planerna förverkligade och många unga
familjer belåtna.

De som först flyttade in i köpte hus för 150.000 kr. Insatsen var 21.000 kr
och månatlig boendekostnad efter skatt var beräknad till 700 kr.

Genom att lägga de bortsprängda massorna från nybyggnationen i Erikslund och
Vallabrink på en och samma plats lyckades man också skapa en barnskidbacke i
södra delen av området.